Πάγκοι κουζίνας EGGER

 

F040-ST82
F080-ST82
F081-ST82
F091-ST87
F133-ST82
F222-ST87
F283-ST22
F293-ST82
F311-ST87
F312-ST87
F326-ST82
F334-ST70
H1146-ST10
H1399-ST10
H1486-ST36
H3012-ST22
H3058-ST22
H3303-ST10
H3420-ST36
H3450-ST36
H3452-ST36
H3710-ST9
H3730-ST10
U702-ST89
U999-ST89
W1000-ST89