Κόντρα Πλακέ

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 

ΜΠΕΤΟ ΦΙΛΜ

Διατίθεται σε διαστάσεις φύλλου 250 x 125 και πάχος 21mm. 

ΒINTAGOR ΚΙΝΑΣ

Διατίθεται σε διαστάσεις φύλλου 250 x 122  και πάχη  9, 12, 15, 18 και 21 mm.

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΜΗΔΑ ΡΩΣΙΑΣ

Διατίθεται σε διαστάσεις φύλλου 2500x1250 και πάχη 6, 9, 12, 15, 18, 20 και 24 mm.

ΛΕΥΚΑ  

Διατίθεται σε διαστάσεις φύλλου 2200x1700 και πάχη 3, 4 mm.